Krisekommunikation

Krisekommunikation tager sigte på at styre virksomhedens kommunikation i en krisesituation. Målet er at sikre, at krisen i så begrænset omfang som muligt skader virksomhedens omdømme eller påvirker virksomhedens omsætning i negativ retning. Nært beslægtet med krisekommunikation er ”issues management”, som handler om på forhånd at tage sig af de vigtigste problemområder, så de ikke udvikler sig til krise.

Vi identificerer i god tid de oplagte problemområder og vigtigste interessenter. Vi formulerer nøglebudskaberne og etablerer kontakter til de vigtigste alliancepartnere. Vi gennemfører medietræning og krisesimulering. Og når stormen raser, hjælper vi med – skridt for skridt – at træffe de rigtige beslutninger og styre bedst muligt igennem krisen.

Hastighed og korrekt timing er afgørende faktorer i krisekommunikation. Det siger sig selv, at dét kræver den allerstørste tillid mellem klient og rådgiver – en tillid, som i et samarbejde med InformationsGruppen kan baseres på vores mangeårige erfaring. Vi har prøvet det før.