Medierelationer

Medierelationer er centreret om virksomhedens forståelse af den journalistiske dagsorden. Uanset om medierne helt uopfordret har kastet deres interesse på virksomheden eller det omvendt er virksomheden, som aktivt søger at opnå omtale, er det evnen til kommunikere med medierne på mediernes betingelser, som bestemmer om mediekontakten bliver vellykket.

I disse tider er der ingen gemmesteder, og ethvert forsøg på uærlighed i dialogen med samfundet bliver omgående straffet. Vi tror på, at man i det lange løb står sig bedst ved på alle måder at opføre sig ordentligt. Derfor tror vi også på, at en vedvarende og ærlig dialog med medierne altid vil gavne virksomheden. ”Sig hvad du gør – og gør hvad du siger”. Mere kompliceret behøver det ikke at være.

Men mediekontakten skal naturligvis gennemføres professionelt og i tråd med virksomhedens overordnede kommunikationsstrategi, så kontakten bidrager positivt til virksomhedens omdømme. Derfor hjælper vi vore kunder med at udvikle en pressestrategi og give budskaberne en form, som har gennemslagskraft i medierne. Vi hjælper med den nødvendige budskabs- og medietræning og etablerer de rigtige kontakter.