Strategisk kommunikation

Den strategiske kommunikation skal sikre, at virksomhedens kommunikation bidrager til at opfylde de forretningsmæssige og imagemæssige mål. Af hel central betydning er at kende og forstå interessenternes forventninger til virksomheden. Interessenternes forståelse af virksomhedens værdier, handlinger og produkter er nemlig forudsætningen for den forretningsmæssige succes.

Vi hjælper vores klienter med at udvikle kommunikationsstrategien med det klare mål at skabe og fastholde et godt omdømme blandt de vigtigste interessenter – investorer, medarbejdere, kunder, forbrugere og myndigheder. Vi deltager aktivt i gennemførelsen af kommunikationsstrategien og udfordrer ledelsen til altid at tænke kommunikationen ind i vigtige beslutninger.